Kontakti

DEMENES PAGASTA PĀRVALDE
Briģenes iela 2 , Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442
Reģ.Nr. 90000064227
e-pasts: parvalde@demene.lv

Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Mobilais 
Pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne valentina.gadzane@demene.lv 65407602 29468465
Lietvedības pārzine Ruta Pavlova parvalde@demene.lv 65407682 28328393
Kumbuļu iedzīvotāju pakalpojuma centra sekretāre Jeļena Elksniņa jelena.elksnina@demene.lv 65475050 28605165
Galvenā grāmatvede Marina Novicka marina.novicka@demene.lv 65476700
Grāmatvede Alīna Kučinska alina.kucinska@demene.lv 65476701
Grāmatvede Jevgeņija Ļisovska jevgenija.lisovska@demene.lv 65429940
Kasiere Olga Švecova olga.svecova@demene.lv 65476702
Daugavpils novada domes budžeta nodaļas nodokļu inspektore Laucesas, Demenes un Medumu pagastā Marina Čeme marina.ceme@dnd.lv 65429951
Daugavpils novada Sociālā dienesta Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja Regīna Tamane regina.tamane@demene.lv 65429952 26381526
Sociālais darbinieks Svetlana Barkovska svetlana.barkovska@demene.lv 65476703
Sociālais darbinieks Inna Suvorova inna.suvorova@demene.lv 65475051
Komunālā dienesta vadītājs Ivars Sarmulis ivars.sarmulis@demene.lv 65476706 26100191
Komunālā dienesta mehāniķis Pjotrs Šilvāns 65471888 28603681
Daugavpils novada domes Īpašuma nodaļas zemes lietu speciālists Lauceses, Demenes un Medumu pagastā (iedzīvotāju pieņemšana Demenes pagasta pārvaldē piektdienās) Tatjana Veļičko tatjana.velicko@dnd.lv 65476705 22041640
Kultūras nama direktore Olga Zaikovska olga.zaikovska@demene.lv 65476708 29843436
Demenes pagasta bibliotēkas vadītāja Jeļena Sterlāne jelena.sterlane@demene.lv 65476707
22320848
Skrudalienas bāriņtiesas locekle Lilija Terentjeva lilija.terentjeva@demene.lv 65429941 (Demene)

65471249 (Skrudaliena)

Zemgales vidusskolas direktors Aleksandrs Petkevičs zemg.vsk@inbox.lv,
skola@demene.lv
65471763 29545098
Zemgales vidusskolas skolotāju istaba Alla Starovoitova 65471757
Daugavpils novada lauku attīstības speciāliste Ņina Sisa nina.sisa@llkc.lv 28303670
Demenes pagasta jaunatnes lietu speciālists Vladislavs Šmeišs 28962056