Konkurss “Mana dzīves vide Daugavpils novadā”

Aicinām piedalīties konkursā  “Mana dzīves vide  Daugavpils novadā”

“Lauku sēta visos laikos būs Latvijas un latviskās gaumes vizītkarte, atgādinājums par to, no kurienes mēs nākam un kur ir mūsu saknes. Paldies visiem, kas kopj un uztur lauku sētas, nododot šo dzīves ziņu arī nākamajām paaudzēm,” uzsver Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš.

Jau otro gadu pēc kārtas skaisti iekārtotu un sakoptu lauku sētu, zemnieku saimniecību, individuālo māju, daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai valdītāji, dažādu nozaru uzņēmumi un pašvaldības iestādes aicinātas pieteikties konkursam “Mana dzīves vide Daugavpils novadā”, kuru organizē Daugavpils novada dome, sadarbībā ar Kultūras pārvaldi un pagasta pārvaldēm. Konkursā aicināts piedalīties ikviens Daugavpils novada administratīvajā teritorijā esošais zemes, privātmājas, lauku sētas, zemnieku saimniecības, daudzdzīvokļu mājas īpašnieks vai cita pilnvarota persona, ražošanas vai pakalpojumu uzņēmums (t.sk. veikals, kafejnīca) ēku īpašnieki, pagasta pārvaldes, skolas, muzeji, kultūras nami, bibliotēkas, sociālo pakalpojumu iestādes, kas aktīvi darbojas, sekmējot lauku vides attīstību un veidojot skaistu un sakoptu ciemu, novadu, Latgali. —–

Šogad, tāpat kā pērn, tiks vērtēts gan saimniecības tēls, sākot no ceļa rādītāja un izpļautā grāvja, līdz pagalmā lepni paceltam karogam, gan arī tas, kā saimniekošana sadzīvo ar jaunām, neparastām idejām, atradumiem un risinājumiem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta paaudžu (ģimeņu) tradicionālo un kultūrvēsturisko elementu saglabāšanai ap koka apbūves māju /sētu, tradicionālie pasākumi un rituāli lauku sētā. Paredzētas arī divas vērtīgas specbalvas īpašās nominācijās – „interesants vides objekts – pirts” un „savdabīgais dārzs”.

Dalībai konkursā var pieteikties ikviens novada iedzīvotājs, pats īpašnieks vai tā pārstāvis, pagasta pārvaldes, kā arī draugi, radi, kaimiņi, kuru acuraugs ir skaisti sakopta lauku sēta, privātmāja, daudzdzīvokļu māja, uzņēmums, iedzīvotājiem draudzīgs veikals, kafejnīca vai pašvaldības iestāde.

Pieteikties konkursam var līdz 2014.gada 15.augustam, aizpildot pieteikumu. Pieteikumā jānorāda precīza adrese, pieteikuma iesniedzēja vārds/uzvārds, kontakti (telefona numurs, e-pasta adrese), īss saimniecības apraksts, izveidošanas gads, kā arī tas, vai tās ir iedzīvotāju dzimtās mājas.

Aizpildīto pieteikumu var nosūtīt elektroniski uz e-pastu vasilisa.pudovkina@dnd.lv vai iesniegt personiski pagasta pārvadē vai Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašuma nodaļā – Rīgas ielā 2,Daugavpilī, kab.26, vai zvanot pa tālr. 65476739. 26357842.

Pieteikuma veidlapa, konkursa Nolikums un kritēriji pieejami Daugavpils novada pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv, pagasta pārvaldē un bibliotēkā.

Konkursa “Mana dzīves vide Daugavpils novadā”” uzvarētāji katrā nominācijā tiks apbalvoti ar apmaksātu braucienu pa Latviju, kā arī iegūs citas vērtīgas balvas. Konkursa dalībnieku līdzjutēji un citi interesenti savu viedokli par finālistiem varēs izteikt konkursa noslēguma balsojumā sociālajā portālā www.facebook.com/DaugavpilsNovadaPasvaldiba

Konkursa nolikums 

Pieteikuma anketa 

Vērtēšanas kritēriji