Konkurss “Lieldienu apsveikuma kartīte ”

 

Demenes bibliotēka izsludina bērnu radošu darbu konkursu.

 

 Jūsu uzdevums – apsveikuma kartītes formātā izklāst savu izpratni par Lieldienu svinēšanas tradīcijām.

Konkursā var piedalīties bērni un jaunieši vecumā no 4 – 18 gadiem. Katrs var iesniegt 1 darbu.  Darba formāts A4 vai mazāks. Kartītes noformējums var būt izpildīts jebkurā tehnikā.

Pie darba jānorāda vizītkarte, kurā norādīts: vārds, uzvārds, vecums, kontaktinformācija, skola un klase (skolēniem).

Konkursam paredzētie darbi jāiesniedz Demenes pagasta bibliotēkā:

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442.

Iesniegšanas termiņš ir no 24.03.2017. līdz 13.04.2017.

Mēs vērtēsim:  atbilstību tēmai un nolikuma prasībām, izpildījuma kvalitāti un oriģinalitāti.  Konkursa uzvarētāju  apbalvošana notiks Lieldienu svinēšanas laikā Demenes kultūras namā.

Konkursa laureāti saņems  diplomu un balvu no konkursa organizētāja. Pēc konkursa dalībnieku apbalvošanas Demenes pagasta pārvaldes interneta mājas lapā www.demene.lv tiks izliktas konkursa labāko darbu bildes un tiks  izsludināti laureātu uzvārdi.

Papildus informāciju par konkursa norisi var uzzināt zvanot Demenes pagasta

bibliotēkas vadītājai Jeļenai Sterlānei, tālr. 65476707.Nolikums