Klāt projekta “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022” grāmatu lasīšana un vērtēšana!

Izlasi līdz janvāra beigām vismaz piecas izvēlētas vecuma grupas grāmatas un aizpildi elektronisko novērtēšanas anketu par vislabāk iepatikušos grāmatu.Programmas grāmatas ir saistošas dažādiem lasīšanas līmeņiem, rakstnieki rakstījuši par mūsdienīgi aktuālām un vēsturiskām tēmām, pieskaroties tādiem mūžīgiem jautājumiem kā atbildība par saviem tuvākajiem, uzticība, cerība un pieaugšana.Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcijas iegādi un norišu īstenošanu atbalsta LR Kultūras ministrija, metodikas sastādīšanu – Valsts izglītības satura centrs (VISC).Demenes pagasta bibliotēkā šogad ir pieejamas grāmatas 11+, 15+ vecumu kategorijām un pieaugušajiem