Kapusvētki Demenes draudzes kapsētās (2022. gads)

Daukštānu kapos:                28.05.    plkst. 12.00

Rodnišku kapos:                  28.05.   plkst. 14.00

Šemberga kapos:                 4.06.     plkst. 12.00

Pakapiņu kapos:                   11.06.     plkst. 12.00

Faļtopu kapos:                     25.06.       plkst. 12.00

Matkuncu kapos:                02.07.        plkst. 12.00

Demenes luterāņu kapos:    02.07.    plkst.10.00

Medumu pagasta Puščas kapos: 18.06. plkst.12.00