Jauni rekvizīti bezskaidras naudas pārskaitījumiem

Informējam, ka visi bezskaidras naudas pārskaitījumi veicami uz Augšdaugavas novada pašvaldības norēķinu kontiem:

  • „Swedbank” (HABALV22) – LV25HABA0551028288065;
  • „SEB banka” (UNLALV22) – LV79UNLA0055002791210;
  • AS „Citadele banka” (PARXLV22) – LV05PARX0012925680001.

Banka konta numurs nekustamā īpašuma nodoklim un zemes nomas maksai

LV78HABA0551051979749

Kā saņēmēju jānorāda “Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija”.