Izsludināts konkurss „LATGALES REĢIONA UZŅĒMĒJU GADA BALVA 2014”

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgales reģionā, veicināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē. Konkursu organizē un vada Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs.

Konkursa norise notiek no 2014.gada 27.oktobra līdz 2014.gada 17.novembrim. Konkurss noslēdzas ar uzvarētāju apbalvošanu. —–

Konkursa ietvaros tiesības izvirzīt pretendentus “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2014” ir jebkuram iedzīvotājam, organizācijām, uzņēmumu kolektīviem, komersantiem, biedrībām, iestādei un pašvaldībai. Kandidatūras izvirzāmas, iesniedzot pieteikuma anketas konkursam līdz 2014.gada 10.novembrim. Anketas iesniedzamas Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības cetrā Daugavpilī, Saules iela 15 personīgi vai nosūtot tās elektroniski uz e-pastu: luc@latgale.lv.

Nolikums_konkursam

Pieteikuma_anketa