Izskanēja Demenes pagasta svētki

  1. un 5. augusta ir izskanējuši Demenes pagasta svētki. Šogad svētku moto bija “Roku rokā, būsim kopa”, kas skan kā novēlējums, lai starp mūsu tik dažādiem iedzīvotājiem valda draudzība, izpalīdzība un miers.

Svētku laika iedzīvotājiem un ciemiņiem tika piedāvātas daudzveidīgas  aktivitātes.

  1. augustā svētkus atklāja sporta aktivitātes, konkursi, piepūšamas atrakcijas bērniem, Latvijas karte ar apsveikumiem un novēlojumiem, foto orientēšana un svētku loterija. Bija iespēja palutināt sevi ar saldo vāti, mazākiem bērniem nesa prieku ziepju burbuļi, kuru bija ļoti daudz.

Kultūras nama telpās katrs varēja apskatīt fotoizstādes: M. Lavrenova izstādi “Migla”, I. Kupcovas izstādi “Laimes recepti” un J. Sterlānes izstādi “Dabas stāsti”. Mazajā zāle tika radīta filma “Demenes pagasts un ļaudis laika griežos”.

Svētku tupinājumā izskanēja koncerts. To atklāja Demenes Kultūras nama vokālais ansamblis “Aizturi elpu” (vad. Z. Pliska) ar lirisku dziesmu, vienlaikus ar video pavadījumu ar Demenes ciema skatiem (aut. N. Bartkuns). Izskaneja skaistas dziesmas ukraiņu kultūrizglītības biedrības “Mrija” (vad. N. Stahovska) izpildījumā, un aizkustināja skatītājus Krievu kultūras centra deju kolektīvs “Uzori” (vad. A. Popova). Svētku koncerta laika tika pasniegti Pateicības raksti cilvēkiem, kuri ieguldīja savas zināšanas un prasmes, savu laiku un savu darbu pagasta attīstībai, tas nākotnei, ka arī pagasta vēstures apzināšanā. Bija apbalvoti daudzbērnu ģimenes, mūsu čaklie zemnieki, vēsturnieks, skolotāji, aktīvākie lasītāji, mūsu sponsori un  aktīvie jaunieši.

Pēc koncerta visi klātesoši piedalījās kopīgas bildes radīšanā Valsts Kultūrkapitāla  Fonda mērķprogrammas “Latvijai-100” projekta “Fotoliecības. Daugavpils novada iedzīvotāju valstiskās identitātes stiprināšana” ietvaros.

Jau tradicionāli svētku dalībniekus gaidīja gards cienasts  – “Demenes” putra no mūsu saimniecēm: S. Lazdovskas, I. Beinarovičas, O. Osipovas, S. Barkovskas un R. Tamanes.

Svētku dienas nobeiguma – jautrs burbuļfutbols.

  1. augustā Demenes Romas katoļu baznīcā notika aizlūgums par nākotni. Dievkalpojuma laikā priesteris Vjačeslavs Rosļaks lūdzās par Demenes pagastu, par cilvēkiem, kas dzīvo un strādā pagastā. Dievkalpojumā piedalījās arī Demenes kultūras nama vokālais ansamblis “Aizturi elpu!” (vad. Z. Pliska).

 

Pasākuma rīkotāji pateicas par atbalstu Daugavpils novada domei, Demenes pagasta pārvaldei, SAC „Paspārne”, Demenes pagasta komunālajam dienestam, Zemgales vidusskolai.  Pateicamies priesterim V.Rosļakam par novadīto Svēto Misi, Marijai Gnezdovai – par kopbildi, paldies pasākuma dalībniekiem par dalību, māksliniekiem – par uzstāšanos!

 

Fotogalerija