IZCILĀKAJIEM NOVADNIEKIEM TIKA PASNIEGTI DAUGAVPILS NOVADA DOMES ATZINĪBAS RAKSTI UN BALVAS „GADA CILVĒKS”

14.novembrī  Daugavpils novada kultūras centrā notika svinīgais pasākums „Te viss tik pazīstams”, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienai. Pasākuma gaitā tika sumināti cilvēki, kas vērtējami visa Daugavpils novada mērogā kā atzinīgi un pašaizliedzīgi sava darba darītāji.

Daugavpils novada domes Atzinības rakstus par darbu, kas veikts pašvaldības un tās iedzīvotāju labā, saņēma 21 novadnieks. —–

Starp tiem bija arī Demenes pagasta pārvaldes inspektore-kasiere Anna Meņšikova.

Balva „Gada cilvēks 2014” šogad tika pasniegta četrās nominācijās –  „Izglītība”, „Uzņēmējdarbība”, „Pašvaldības darbs”, „Lauksaimniecība”. Divās nominācijās tika sumanāti Demenes pagasta pārstāvji.

Gada cilvēks nominācijā „Izglītība” ir Zemgales vidusskolas bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja Jadviga Bobkova.

Jadviga Bobkova izceļas ar izcilu uzticību savam darbam, mērķtiecību un darba mīlestību. Viņa ir patiesi talantīga pedagoģe, kas savas zināšanas nodot tālāk jaunajai paaudzei. Vairākus gadus Jadviga ir Daugavpils novada bioloģijas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja. Skolotāja veiksmīgi sagatavo savus audzēkņus novada olimpiādēm bioloģijā. Pateicoties Jadvigas Bobkovas radošajai pieejai un iniciatīvai, skolēni piedalās un uzvar konkursos „Skolēni eksperimentē” un „Vides spēles”. Jau 10 gadus skolotājas vadītās komandas iegūst godalgotās vietas Sarkanā Krusta rīkotajās sacensībās. Tikpat veiksmīgi Jadviga Bobkova vada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu. Par skolotājas nopelniem vislabāk runā skolēnu panākumi. Tā, 2010.gadā viņas skolniece Kristīne Beinaroviča godam pārstāvēja Latviju starptautiskajā olimpiādē „Vides projekti” un saņēma bronzas medaļu. Šogad ir sasniegts vēl augstāks rezultāts – 9.klases skolnieces Elīnas Baranovskas iegūtā sudraba medaļa. Neizsīkstoša enerģija un jaunas, radošas idejas ļauj skolotājai Jadvigai Bobkovai sasniegt visaugstākās pedagoģiskās meistarības virsotnes.

Gada cilvēks nominācijā „Lauksaimniecība” ir Demenes pagasta zemnieku saimniecības „BAR” īpašnieks Romualds Bleiders.

Romualda Bleidera z/s ir dibināta 1993.gadā. Pamata nozare saimniecībā ir piena lopkopība, kā blakus nozare ar laiku ir attīstījusies arī gaļas lopkopība. Jau 10 gadus zemnieku saimniecība ir bioloģiskā. Saimniecības ganāmpulkā ir 70 govis un 50 jaunlopi. Romualds Bleiders aktīvi iesaistās ES projektu īstenošanā. Viņa mērķtiecība, apņēmība un neatlaidība palīdz saimniecībai attīstīties arī sarežģītos apstākļos. 2014.gadā veikta fermas rekonstrukcija. Romualds Bleiders ir viens no lielākajiem darba devējiem novadā, kas rūpējas par saviem darbiniekiem, nodrošinot viņiem komfortablus darba apstākļus. Romualda darbs izceļas ar augstu profesionālo kompetenci un cenšanos vienmēr strādāt harmonijā ar citiem. Romualds Bleiders aktīvi piedalās Daugavpils lauksaimnieku apvienības darbā, realizējot projektus un palīdzot ikgadējās Lauksaimnieku dienas organizēšanā.

Video