Informācija audzēkņu vecākiem

Cienījamie vecāki!

Atgādinām, ka arī 2014./2015.mācību gadā nav jāiegādājas skolēna dienasgrāmata, skolēna apliecība, mācību grāmatas un darba burtnīcas. Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākums ir savu materiālo iespēju robežās nodrošināt sava bērna izglītošanai nepieciešamos individuālos mācību piederumus: kancelejas piederumus, apavus, apģērbu, sporta tērpu un materiālus mājturības obligātā satura apguvei, ja skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām.

Skolas administrācija.