IESTĀDES

Pārvalde

Komunālais dienests

Daugavpils novada Sociālā dienesta Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs

Augšdaugavas novada  Atbalsta centrs „Paspārne”

Kumbuļu iedzīvotāju pakalpojuma centrs

Demenes pagasta bibliotēka

Demenes kultūras nams

Demenes bērnu un jauniešu centrs