Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada Demenes pagasta teritorijā

Izsludināts: 2014.05.10
Identifikācijas numurs: DPP 2014/4
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Dokumentācija: Atkritumi_Nolikums_Demene
Apdzīvojuma centri
Uzvarētāja nosaukums: SIA “EKO LATGALE”
Uzvarētāja apraksts: Iepirkuma_rezultati_atkritumu_apsaimniekosana
Uzvarētāja cena: 27810.00 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 10.05.2014
Risinājums: 01.07.2014.

Pirkuma_ligums_atkritumu_apsaimniekosana