Par pārtikas produktu piegādi Zemgales vidusskolai

Izsludināts: 2016.07.27
Identifikācijas numurs: DPP 2016/5
Iepirkuma stadija: Pārtraukts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: 2016/5
CPV kods: 15000000-8 – Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 9.augusta plkst. 9.00.
Pasūtītāja nosaukums: Demenes pagasta pārvalde
Kontaktpersona: Aleksandrs Petkevičs – skolas direktors, 29545098

Anna Andrejeva- direktora vietniece saimniecības jomā, 25919881

Dokumentācija: Nolikums_partikas_produktu_iegade_ZemgalesVDSK

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 27.07.2016.

 

Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta 2.punktu “Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums”, jo ir jāveic būtiskas izmaiņas nolikumā izvirzītajām prasībām.