Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes vajadzībām

Izsludināts: 2016.04.08
Identifikācijas numurs: DPP 2016/2
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPP 2016/2
CPV kods: 09100000-0 – Degvielas
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.05.2016 plkst. 9.00
Kontaktpersona: Viesturs Valainis, tālr. 65476706, mob.26100191
Dokumentācija: Nolikums_degvielas_iegade_2016
Atbildes uz jautājumiem: Sakiet lūdzu cik sējumos ir jāsagatavo piedāvājums? Kā viens dokumentu sējums ar 3 daļām, vai 3 sējumi ko paredz pieteikuma formā norādītais?

Demenes pagasta Iepirkuma komisija paziņo , ka piedāvājuma dokumemntiem jābūt savstarpēji caurauklotiem, sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam, un apliecinātiem ar pretendenta amatpersonas parakstu, paraksta atšifrējumu, norādot cauraukloto lappušu skaitu. Piedāvājuma dokumenti var būt iesieti divos variantos:                                                   1. dokumentu sējums no 3 daļām ( atlases dokumenti; tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums);             2. dokumentu sējums no 3 daļām vienā sējumā. Kļūda tā nebūs.

Uzvarētāja nosaukums: SIA “ Latvijas nacionālā naftas kompānija”,
Uzvarētāja apraksts: Iepirkuma_rezultati_degvielas_iegade_DPP
Uzvarētāja cena: 52683.00 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 08.04.2016.
Risinājums: Pirkuma_ligums_LatvijasNacionalaNaftasKompanija