Iedzīvotāju ievērībai

IEDZĪVOTĀJU  IEVĒRĪBAI !

 2016.gada 30.martā, plkst. 16:00 Demenes kultūras namā notiks Demenes pagasta pārvaldes atskaites sanāksme.

 Darba kārtība:

  1. Informācija par Ignalīnas Atomelektrostacijas darbību.
  2. Atskaite par 2015.gada paveikto darbu un plāniem 2016.gadam.

Sanāksmē piedalīsies Ignalīnas Atomelektrostacijas pārstāvji un Daugavpils novada domes vadība.