„Gada brīvprātīgais 2014”

5. decembrī, starptautiskajā Brīvprātīgo dienā, Rīgā notika labāko brīvprātīgo godināšana „Gada brīvprātīgais 2014”. 

Svinīgā atmosfērā, Rīgas Stradiņa Universitātes aulā, tika godināti cilvēki, kuri ar savu aktīvo darbu palīdz citiem, veicinot brīvprātīgā darba kustību valstī. Svinībās no Daugavpils novada piedalījāsDaugavpils novada jaunatnes lietu speciāliste Oļesja Ņikitina, kuru balvai „Gada brīvprātīgais 2014” izvirzīja Naujenes pagasta biedrība “Sieviešu klubs “Šarms”” un Demenes pagasta iedzīvotājs Vladislavs Šmeišs, kuru balvai nominēja Demenes pagasta jauniešu biedrība „Demenes Stariņi”.

Olesja Ņikitina tika apbalvota ar Atzinības rakstu par brīvprātīgā darba kustības attīstību Latgales reģionā un ir iekļuvusi Latgales Top 10 brīvprātīgo sarakstā. 

Vladislavs saņēma pateicības rakstu par brīvprātīgā darba kustības un jaunatnes darba popularizēšanu Daugavpils novadā. Vladislavs darbojas kā brīvprātīgais sporta sfērā. Demenes pagasts ir viens no lielākajiem pagastiem Daugavpils novadā. Iedzīvotāju skaits ir 1700 cilvēki, no tiem 300 bērni un jaunieši, no kuriem Demenes ciematā dzīvo 78 bērni līdz 18 gadu vecumam. Ciemata attālums no pilsētas ir 18 kilometri, un pagasta iedzīvotājiem nav iespējas izmantot Daugavpils pilsētas pieejamās sporta zāles. Demenes kultūras namā, realizējot LAD projektu „Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana bērniem un jauniešiem Demenes pagastā”, ir pielāgota un izremontēta trenažieru telpa. 2014. gada vasarā Vladislavs Šmeišs organizēja bērnu un jauniešu sporta interešu grupu, kuras dalībnieki līdz šim brīdim 3 reizes nedēļā aktīvi darbojas trenažieru zālē. Rudenī sporta grupai pievienojas arī pieaugušie, un tagad grupā ir jau 30 cilvēki. Gluži kā Oļesja, Vladislavs par šo darbu nesaņem nekādu algu, bet ir ļoti priecīgs, ka var palīdzēt bērniem un jauniešiem nodarboties ar sportu. Vladislavs ar savu darbu un personīgu piemēru motivē jauniešus lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku un domāt par savu veselību. 

Apsveicam Oļesju  un Vladislavu! 

Īpaši pateicamies Vladislavam par viņa sapratni,  par  vēlēšanos strādāt un par darbu  ar mūsu pagasta bērniem un pieaugušiem. Cerēsim arī uz turpmāko sadarbību.