Dzejas diena Demenes pagasta bibliotēkā

Septembrī Latvijā jau tradicionāli notiek Dzejas dienas – laiks iepazīties ar dzejniekiem, runāt par dzeju, lasīt dzeju, pārdomāt izlasīto, pasapņot un var būt pat uzrakstīt savus pantiņus.
19. septembrī arī Demenes pagasta bibliotēka notika Dzejas dienam veltīts pasākums pirmsskolas vecuma bērniem “Rīts ar dzeju” un tikšanas ar bērnu rakstnieci un novadnieci Stepanīdu Miloševiču. Uz pasākumu atnāca Demenes pagasta pirmsskolas iestādes bērni un audzinātāji. Kopa ar rakstnieci bērni spēlēja, minēja mīklas, atbildēja uz jautājumiem, parādīja savas zināšanas, klausījās jautrus dzejoļus un iepazinās ar rakstnieces grāmatām. Pasākums bija izzinošs un noritēja ļoti draudzīgi un jautri, par ko īpaši pateicamies Stepanīdai Miloševičai. Paldies arī Zilgmei Škutānei par gardu cienastu bērniem – āboliem un bumbieriem.
Paldies Daugavpils novada domei un Demenes pagasta pārvaldei par finansiālu atbalstu.

 

Fotogalerija