Dievkalpojumi Ziemassvētkos Demenes katoļu draudzēs

24.12.     Ziemassvētku vigīlija

                 14.00  Svētā Mise (Kumbuļu kapelā)

                 17.00   Svētā Mise    (Zemgales Svētā Krusta pagodināšanas baznīcā)

                 20.00   Svētā Mise  (Demenes Vissvētās Jēzus sirds baznīcā)

25.12.        Jēzus Kristus Dzimšanas svētki

                12.00 Svētā Mise (Demenes Vissvētās Jēzus sirds baznīcā)

26.12.    Otrie Ziemassvētki. Svētā Stefana svētku diena

              12.00  Svētā Mise  (Demenes Vissvētās Jēzus sirds baznīcā)