Dienas nometne “Kustība ir veselība”

Nometnes norises vieta un adrese: laukums pie Demenes kultūras nama (Demenes ciems, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442.)

Norises laiks: 1. – 5. augusts

Darba laiks: 9.00 – 15.00

Dalībnieku skaits: 30

Dalībnieku vecums: 7 – 18 gadi

Nometnes mērķis: popularizējot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, attīstot patstāvību un pārliecību par savām spējām, uzlabojot fizisko un garīgu sagatavotību – radīt nometnes dalībniekiem labvēlīgus apstākļus veselības nostiprināšanai Covid – 19 pandēmijas laikā.

Noteikumi: Nometne paredzēta Augšdaugavas novadā deklarētiem bērniem. Gadījumā, ja pieteikumus skaits pārsniegs iespējamo dalībnieku skaitu, prioritāte tiks dota bērniem, kas deklarēti Demenes pagastā.

Nometnes aktivitātes: Nometnes galvenais uzsvars tiks likts uz kustību un veselību. Visas aktivitātes notiks ārā. Nometnes laikā notiks tematiskās dienas: “Izzini sevi!”, “Peldi droši!”, “Svaigs gaiss, daba un dzīvnieki” u.c. Nometnes laikā bērni un jaunieši iepazīs un darbosies ar dažādām sporta spēlēm un stafetēm, mācīsies pozitīvas saskarsmes prasmes, attīstīs savus talantus, prasmes un sociālās komunikācijas prasmes.

Nometnes ietvaros uzsvars tiks likts uz jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, bērnu saliedēšanos, komandas darbu, aktīvajām aktivitātēm brīvā dabā un radošo spēju attīstīšanu.

Nometnes organizētājs:  Biedrība “Demenes “Sociālā atbalsta centrs””

Nometnē tiks organizēta ēdināšana: pusdienas.

Dalība nometnē ir bez maksas!

Pieteikšanās nometnei: Pieteikties dalībai nometnē var pa tālr.: 28823219 līdz 28. jūlijam.

Pēc pieteikumu apkopošanas un nometnes grupas nokomplektēšanas, sazināsimies ar vecākiem telefoniski par turpmāko darba kārtību.

Nometnē tiks uzņemti tikai tie bērni, kuriem būs negatīvs COVID-19 tests, kas veikts ne agrāk ka 48 stundas pirms nometnes sākuma.

Tālr. uzziņām 28823219.

Aicinām pieteikties bērnus un jauniešus vecumā no 7 līdz 18 gadiem dienas nometnei “Kustība ir veselība”.