Dervanišķu un Čerņavas ezeros ielaisti līdakas mazuļi

14.aktobrī projekta „Daugavpils novada Demenes pagasta Čerņavas un Dervaņišķu ezera zivju resursu papildināšana” ietvaros, Čerņavas ezera tika ielaisti 5000 līdaku mazuļi un Dervanišķu ezera 4000 līdaku mazuļi.

Projekta kopējas izmaksas 2700.72 eiro, no kuriem Zivju fonda finansējums ir 2403.00 eiro, kas sastāda 89% no attiecināmajām izmaksām, Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 297,72 eiro, kas sastāda 11% no attiecināmajām izmaksām.