Demenes pagastā tika realizēti divi projekti

Demenes pagastā tika realizēti divi projekti.

2017.gada 5.jūlijā  projekta “Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana” ietvaros Briģenes ezerā tika ielaisti 13000  līdaku mazuļu. Projekta  kopējās izmaksas -3916,77 euro, no kurām Zivju fonda finansējums ir 3485,93 euro, kas sastāda 89 % no attiecināmajām izmaksām, Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 430,84 euro, kas sastāda 11% no attiecināmajām izmaksām.

Projekta  “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Daugavpils novada Demenes pagasta ūdens objektu zivju resursu aizsardzībai” ietvaros  Briģenes ezera krastos tika izvietoti 4 informatīvie stendi. Kopējās izmaksas -2858,02 euro, no kurām Zivju fonda finansējums ir 2543,64 euro, kas sastāda 89 % no attiecināmajām izmaksām, Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 314,38 euro, kas sastāda 11% no attiecināmajām izmaksām.

Demenes pagasta pārvalde izteica  pateicību Daugavpils novada pašvaldībai  par realizēto projektu atbalstu.