Demenes pagasta jauniešu neformālā grupa „Aktīvi jaunieši” veiksmīgi realizēja projektu “Mēs savam pagastam!”.

Augšdaugavas novada programmas “Attīsti sevi” ietvaros no 1. jūlija līdz 31. augustam Demenes pagasta jauniešu neformālā grupa „Aktīvi jaunieši”   realizēja projektu  “Mēs savam pagastam!”

Projekta mērķis bija:

veicināt aktīvu jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgā darbā, labiekārtojot sava pagasta sabiedriski pieejamās teritorijās, nodrošinot iespēju jauniešiem un bērniem atrasties drošā, sakārtotā un estētiski patīkamā vidē, tādā veidā paplašinot lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespējas,  veicinot jauniešu izglītošanu un dzīves prasmju apgūšanu un pārmantošanu,  iniciatīvu, atbildību un mīlestību  par savu dzīves vidi, tāda veidā nostiprinot jauniešu līdzdalību  pagasta un novada aktivitātēs un pagasta tēla popularizēšanā.

Projekta gaitā jauniešu neformālā grupa, kopa ar  jauniešu lietu speciālisti Jolantu Morozovu  sakārtoja un labiekārtoja 5 Demenes pagasta sabiedriski pieejamās teritorijas:

1.         Basketbola laukums Demenes ciemā, kur notīrīja un labiekārtoja degradēto laukuma teritoriju, izremontēja  basketbola groza stabu, iegādājās un  uzstādīja   2 basketbola vairogus ar groziem, izgatavoja  un uzstādīja jaunus soliņus un 1 atkritumu tvertni,  iegādājās 2 basketbola bumbas.

2.         Demenes ciema lapene, kur nomainīja lapenes sienas (vecas nomainīja uz jaunām), izlīdzināja grīdas betona segumu, pārkrāsoja lapeni, izgatavoja un uzstādīja jaunu galdu.

3.         Demenes ezera pludmales krasta teritorija, kur  izgatavoja un uzstādīja jaunus soliņus, pārkrāsoja šūpoles, atremontēja esošas atkritumu tvertnes, atbrīvoja krastu no sausiem krūmiem un nezālēm.

4.         Sporta un bērnu laukumos  Kumbuļu ciemā, kur sakopa laukuma teritoriju, novāca atkritumus, pārkrāsoja šūpoles, atkritumu tvertnes, izremontēja un pārkrāsoja soliņus un  citus vingrošanas iekārtus.

5.         Sporta un bērnu laukumā Demenes  ciemā, kur sakopa laukuma teritoriju, salaboja atkritumu tvertnes, soliņus,  pārkrāsoja šūpoles,  volejbola stabus un citus vingrošanas iekārtus.

Projekta ietvaros jaunieši apmeklēja Demenes Mednieku sabiedrisko centru, kur satikās ar Medumu pagasta jauniešiem un iestādīja Mednieku centrā iestādīja 3 ozolu un 3 ābeļu stādus, kas izaugot nodrošinās centra iemītniekus mežacūkas ar barību (zīlēm un āboliem), un būs kā paliekoša atmiņa un dabas vērtība. Savukārt Demenes Mednieku centra pārstāvji sniedza jauniešiem nelielu ievadlekciju – pastāstīja par centru, par centra darbību, pastāstīja par medību būtību, tāda veidā paplašināja jauniešu zināšanas, iedvesmoja jauniešus uz jaunu  vaļasprieku nākotnē, piemēram, medībām.

Ar projekta palīdzību Demenes pagasta jaunieši padarīja savu vidi košāku un sakoptāku, nodrošināja iespēju jauniešiem un bērniem atrasties drošā, sakārtotā un estētiski patīkamā vidē,  tādā veidā paplašinājām lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespējas, uzlaboja dzīves vides kvalitāti pagastā, stiprinot jauniešu piederības sajūtu, mīlestību un cieņu pret  savu dzimto vietu.

Jolanta Morozova

Demenes pagasta jauniešu lietu speciāliste