Demenes pagasta jauniešu neformāla grupa “Aktīvi jaunieši” uzsāka projekta “Mēs savam pagastam!” realizāciju

Demenes pagasta jauniešu neformāla grupa “Aktīvi jaunieši” maijā piedalījās Daugavpils novada jaunatnes iniciatīvu projekta konkursā „Attīsti sevi!”. Jūnijā projektu atbalstīja. Šobrīd uzsākta projekta realizācija.

Projekta mērķis:
Veicināt aktīvu jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgā darbā, labiekārtojot sava pagasta sabiedriski pieejamās teritorijās, nodrošinot iespēju jauniešiem un bērniem atrasties drošā, sakārtotā un estētiski patīkamā vidē, tādā veidā paplašinot lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespējas,  veicinot jauniešu izglītošanu un dzīves prasmju apgūšanu un pārmantošanu,  iniciatīvu, atbildību un mīlestību  par savu dzīves vidi, tāda veidā nostiprinot jauniešu līdzdalību  pagasta un novada aktivitātēs un pagasta tēla popularizēšanā.

Projekta ietvaros plānots sakopt un labiekārtot basketbola laukumu Demenes ciemā, labiekārtot Demenes ezera pludmales krasta teritoriju, sakopt un bērnu laukumus  Kumbuļu un Demenes ciemos,  atjaunināt  un labiekārtot   Demenes ciema lapeni.

Projekta kopējais finansējums EUR 1068,00.

Projekts tiek īstenots no  01.07. un ilgs līdz 31.08.

Demenes pagasta neformālā grupa „Aktīvi jaunieši” aicina piedalies projektā pagasta jauniešus un pieaugušos.

Piedalies projektā un iegūsti jaunus draugus,  pavadi savu vasaras brīvlaiku lietderīgi, palīdzi mums sakopt mums sabiedriski pieejamās teritorijas,  iegūsti jaunas zināšanas un prasmes un forši pavadi savu brīvlaiku ar mums!

Lai piedalītos projektā lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu jolanta.morozova@demene.lv vai zvanot 28823219. Dalība projektā ir bezmaksas.

Projekta aktivitātes tiks filmētas un fotografētas.