Demenes pagasta jauniešu biedrība „Demenes stariņi” sekmīgi ir īstenojusi jauniešu pulcēšanās telpu labiekārtošanu

   Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātēs ietvaros Demenes pagasta jauniešu biedrība „Demenes stariņi” veiksmīgi ir īstenojusi projektu Nr. 13-03-LL24-L413201-000002 „Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana bērniem un jauniešiem Demenes pagasta” .

Tā ietvaros ir labiekārtota jauniešu pulcēšanās telpa Demenes pagastā: iegādātas jaunas mēbeles, galda spēles, kā arī tika modernizēta trenažieru zāle. Tas pilnveidos bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Demenes pagastā, veicinās viņu iesaistīšanos sev svarīgu jautājumu risināšanā un nodrošinās sakārtotas vides izveidi jauniešu biedrības darbībai un ideju realizēšanai.

Projekta kopējas finansējums sastādīja EUR 3726,09. No tiem EUR 3353,49 apmērā bija Lauku atbalsta dienesta finansējums, kā arī EUR 372,60 apmērā Daugavpils novada domes līdzfinansējums.