Demenes pagasta bibliotēkā ciemojas mazie lasītāji

21.aprīlī, Bibliotēku nedēļas ietvaros Demenes pagastā bibliotēkā notika bibliotekārā stunda “Ciemos pie grāmatas”. Bibliotēkā viesojas Demenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes bērni un skolotāji. Kopa ar viņiem atcerējāmies ka vajag uzvesties bibliotēkā, minējam mīklas un atceramies alfabētu. Bērni ar interesi iepazīstas ar jaunām grāmatām,  novadpētniecības plaukta  muzeju un uzdeva bibliotekāram jautājumus par vēsturiskiem priekšmetiem. Stundas laikā bija iespēja pierakstīties bibliotēkā un paņemt līdzi grāmatas, ko izdarīja arī skolotājas.

Nobeigumā bērni saņēma Pateicības un dāvanas par dalību konkursā “Lieldienu apsveikuma kartīte”. Ar labu noskaņu un labam emocijām aizejot, bērni izteica velmi nākt vel uz bibliotēku, kur ir tik interesanti.

Pasākumu finansiāli atbalstīja Daugavpils novada dome un Demenes pagasta pārvalde.