Demenes kultūras nama vokālais ansamblis “Aizturi elpu!” viesojās Šarkovščinas rajona ciematā “Alaški”

17.augustā Demenes kultūras nama vokālais ansamblis “Aizturi elpu!” (vad. Zigfrīds Pļiska) piedalījās festivālā “Jabločnij spas”, kurš notika Baltkrievijas Republikas Šarkovščinas rajona ciematā “Alaški”.

Festivāls “Jabločnij spas” Alaškos –ievērojamākais Šarkovščinas rajona pasākums. Tie ir tautas mākslas svētki, kuros piedalās dažādu tautas mākslas virzienu mākslinieki. Šogad festivālā piedalījās pārstāvi netikai no Baltkrievijas, bet arī no Krievijas, Lietuvas un Latvijas. Festivāla programma bija ļoti daudzveidīga. Vietējie amatnieki demonstrēja savas iemaņas. Interesenti varēja piedalīties dažādas “ābolu” aktivitātēs un iegādāties dažādus suvenīrus. Sikoras ģimeņu ābolu dārzā skanēja dažādu tautu mūzika, smaržoja pēc āboliem, valdīja draudzīga un mājīga noskaņa.

Demenes kultūras nama vokālais ansamblis “Aizturi elpu!” pateicas par iespēju piedalīties festivālā “Jabločnij spas” un atbalstu Demenes pagasta pārvaldei un Daugavpils novada domei, kā arī pateicas  Šarkovščinas rajona izpildkomitejai  par uzaicinājumu un  uzņemšanu.  

Lai visiem ir ražīgs šīs gads!