Demenes kultūras namā startēja radošo nodarbību cikls „Jaunā elpa”

Radošo nodarbību cikla „Jaunā elpa” mērķis ir  veicināt bērnu un jauniešu interesi un izpratni par veco nevajadzīgo mantu  otrreizējo izmantošanu, pārveidojot, tos gan sadzīvē noderīgos priekšmetos, gan interesantos mākslas objektos un radīt bērnos un jauniešos vēlmi saudzēt dabu, nepiesārņojot to, bet gan rūpēties par tās saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Izmantosim otrreizējās pārstrādes materiālus un piešķirsim lietām otro un jauno elpu!

23.maijā notika pirma nodarbība – puķu podu apgleznošana. Bērni ar aizrautību un lielu fantāziju apgleznoja puķu podus.  Bērniem tā bija jauna pieredze, arī nedaudz iegūta izpratne, kā pagatavot noderīgas lietas, nevis, izmest dabā un līdz ar to piesārņot to. Process bija arī ļoti radošs.  

Tiksimies citās radošo nodarbību cikla „Jaunā elpa” aktivitātēs jūnijā! —–

Fotogalerija