Demenē pirmo reizi notika putnu nedēļa

Laikā, kad mūsu valstī no ziemošanas vietām atgriežas gājputni, putnu draugi visā Latvijā tiek aicināti doties dabā un vērot putnus, izgatavot putnu būrīšus.

Šogad arī Demenē pirmo reizi notika pavasara putnu nedēļa. Šīs nedēļas laikā interesentiem bija iespēja iesaistīties izzinošās un radošās aktivitātēs, izzinot putnu dzīvi un darinot putnu būrīšus. Viss sākās ar putnu būrīšu izgatavošanu un krāsošanu. Bērni nepiespiestā atmosfērā ar aizrautību un iedvesmu krāsoja putnu būrīšus, sapņojot kādi putni viņu būrīšos dzīvos. Trešdien, 13.aprīlī tika izspēlēta intelektuālā spēle „Putnu pasaule”, kuras laikā bērni parādīja savas zināšanas par putnu pasauli un ieguva arī jaunas zināšanas par putniem. Putnu nedēļa noslēdzās ar „Putnu balli”, kuras laikā bija izdziedātās putnu dziesmas, izdejotas putnu dejas, izspēlētas putnu rotaļas, teātra pulciņa „Marija&Co” dalībnieki pastāstīja pasākuma dalībniekiem par putnu svarīgumu cilvēku dzīvē.

Putnu nedēļas aktivitātes noritēja veiksmīgi.

Demenes kultūras nams pateicas Putnu nedēļas dalībniekiem par atsaucību un dalību.

Rūpēsimies  par  mazajiem  putniem   un   palīdzēsim   tiem uzcelt mājvietu arī turpmāk! Putni ir mūsu draugi!

Fotogalerija