Demenē nosvinēja skanīgus Demenes pagasta svētkus

2015.gada 08. augustā Demenē  svinēja Demenes pagasta svētkus – “Pagasts – vakar, šodien, rīt”. Šogad Demenes pagasts svinēja 120 gadu jubilēju. Svētku laikā pagasta iedzīvotājiem un ciemiņiem tika piedāvātas daudzveidīgas aktivitātes, kur varēja atcerēties vakardienu, izbaudīt šodienu un iegūt spēku rītdienai.  

Svētki sākās ar dievkalpojumu Demenes Romas katoļu baznīcā. Demenes Romas katoļu  draudzes priesteris Vjačeslavs Rosļaks Svētās Mises laikā lūdzās par Demenes pagastu, par cilvēkiem, kas dzīvo un strādā pagastā. Dievkalpojumā  piedalījās arī  Demenes kultūras nama vokālais ansamblis “Aizturi elpu!” (vad. Ņ.Šukste).   

Pēc dievkalpojuma visi devās uz Demenes ciemata centru, kur  pie Demenes pagasta pārvaldes ēkas notika svētku atklāšana. Visus klātesošos uzrunāja  un apsveica Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne. Demenes pagasta bērni (V.Ratele, J.Artemjeva, V.Lukjanska, J.Goršentova) noskaitīja dzejoli par dzimto vietu.  Pēc tam visi tika aicināti apmeklēt fotogrāfiju izstādi “Demenes pagasta dzīves lapaspuses” un apskatīties videohroniku par Demenes pagastu, ko organizēja Demenes pagasta bibliotēka. Videohronikas skatītāji ar nostaļģiju atcerējas aizgājušos laikus, atcērējās kā ļaudis strādāja un dzīvoja pirms trīsdesmit un četrdesmit gadiem.  Tad Demenes kultūras nama teātra pulciņa “Marija&Co” dalībnieki –  J.Goršentova, V.Ļahovskis, V.Lukjanska, V.Šakina, J.Artemjeva un V.Ratele –  pastāstīja pasaku  par mūsdienu Demenes pagastu.

Tad zālē parādījās melnais stārķis (Demenes pagasta simbols), kurš visus aicināja doties ceļojumā pa Demenes pagastu. Ceļojumā laikā varēja apmeklēt Demenes pagasta lielākās apdzīvotas vietas – Kumbuļi, Zemgale, Demene. Kumbuļos pasākuma dalībniekiem tika piedāvātas dažādas rādošas darbnīcas un aktivitātes. Elīna Baranovska un Diāna Mikulāne piedāvāja veidot auduma puķes,  Inna Dubovska un Margarita Kostigova  piedāvāja  izveidot piemiņas medaļas, Sociālā Atbalsta Centrs “Paspārne” parādīja, kā izveidot gleznas no pogām. 

Zemgales ciemā varēja apmeklēt  Valentīna Bicāna gleznu izstādi, Tatjana Lukjanska bērniem apgleznoja sejiņas, bet Vladislavs Loginovs stāstīja par Demenes pagasta vēsturi.

Demenes ciemā, kā pagasta infrastruktūras centrā, darbojās  vietējo mājražotāju tirdziņš. Tatjana Veļičko, Tatjana Platkova un Vanda Utāne tirgoja dažādu garšu sierus, Tatjana Pļiska  – medu, Olga Zaķe ar vīru gatavoja šašliku. Mazuļi varēja atpūsties “Mazuļu stūrītī”, kur Violetta Janušķeviča mazuļiem un viņu vecākiem piedāvāja dažādas sacensības. Vladislavs Šmeišs  un Antons Barkovskis piedāvāja  daudzveidīgu sporta sacensību klāstu. Jauniešu biedrība “Demenes stariņi” organizēja galda spēles. Svētku dalībnieki piedalījās  Demenes pagasta maketa izveidē (S. Semjonova), kur  vieni norādīja savu dzīves vietu, otri rakstīja novēlējumus  u.c. Celojumā laikā klātesošie varēja satikt lapsu (I.Gubko) un lāci (V.Terentjevs). Kostīmus nodrošināja biedrības “Sieviešu klubs “Šarms”, projekta “Mācies radi un dari Naujenē!” ietvaros, ko finansēja Borisa un Ināras Teterevu fonds.

Savus apsveikumus Demenes pagastam katrs varēja atstāt stāigājošajā atklātnē    (K.Lukjanska). Biedrība “Briģenes ezers” Briģenes ezerā vizināja ar motorlaivu, katamorānu un laivu. Īpašu svinību atmosfēru izveidoja R.Cvečkovskis ar Mocarta tēlu.  Jaunais akordeonists Aleksejs Gorbuls iepriecēja pasākuma viesus ar vairākām melodijām.

Pēc ceļojuma pa pagastu visi devās uz Demenes kultūras namu, lai izbaudītu svētku koncertu – “Lai skan Demenes pagasts!”, kur  ar skaistām dziesmām iepriecināja Demenes kultūras nama vokālais  ansamblis „Aizturi elpu!” (vad. Ņ.Šukste), ar jaukām dejām  –  Daugavpils Baltkrievu kultūras centra deju kolektīvs “Ļanok” (vad. O. Zaharnjovs), ar sirsnīgu stāstu par laukiem –  Margarita Kostigova un Aleksejs Gorbuls, nepārspējams bija Renāts Cvečkovskis, kas spēlēja uz klavierēm, savu talantu izrādīja arī  Vjačeslavs Savčenko un Jevģēnijs Selivanovs, kas spēlēja uz ģitāras. Koncerts bija melodisks un skanīgs.

Pasākuma laikā tika godināti arī vairāki cilvēki. Vladislavam  Loginovam tika pasniegta pateicība par godprātīgu un nozīmīgu ieguldījumu vēstures pētniecības darbā.

Pateicība par ieguldīto darbu lauku attīstības veicināšanā Demenes pagastā, sekmīgu jauno tehnoloģiju ieviešanu un apguvi, par augsto profesionālo prasmi tika pasniegta Tatjanai un Zigfrīdam  Pļiskiem, Tatjanai un Edgaram Veļičko, Vandai Utānei, Ivanam Artimovičam, Viktoram Puzānam, Aleksandram Bleideram, Andrejam Pļiskam.

Pateicība par aktīvu darbību Demenes pagasta pārvaldes sabiedriskās un kultūras dzīves attīstībā – Vladislavam Šmeišam un Aleksejam Beļavskim,

Daudzbērnu ģimenes –  Tatjana un Vitālijs Tihomirovi, Svetlana un Aleksejs Ziļi, Ilona Baraškina un Vitālijs Griņevičs, Oksana Kolodinska un Pavēls Garkulis – saņēma pateicības par aktīvu darbību Demenes pagasta pārvaldes sabiedriskās un kultūras dzīves attīstībā, bērnu audzināšanā.

Pateicības par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu un nozīmīgu ieguldījumu medicīnas darba organizēšanā un pilnveidošanā  tika pasniegta Vitālijam Novickim, Annai Dedelei, Janīnai Pučinskai, Romualdai Jurkinai.

Kad  visas melodijas bija  izskanējušas, dāvanas sadalītas Demenes estrādē  visus gaidīja Demenes Brīvprātīgās ugunsdzēsēju un glabēju biedrības pārstāvji (V. Ratelis un K.Januškevičs), kuri parādīja dažus ugunsdzēšanas trikus un piedāvāja dažas ugunsdzēšanas sacensības. Vieni skatījās kā rīkojās ugunsdzēsēji, otri ar azartu piedalījās piedāvātājās sacensībās, citi fotografējās pie ugunsdzēsēju mašīnas.

Svētku turpinājumā visi sanāca laukumā pie Demenes kultūras nama, lai kopīgi palaistu debesīs 120 hēlija balonus.

Kamēr pasākuma dalībnieki baudīja aktivitātes mūsu saimnieces, R.Tamane, S.Barkovska, J.Ukstiņa uz ugunskura vārīja putru lielajā katlā, un cienāja ar to visus klātesošos.

Pēc tam visus vēl sagaidīja  pārsteigumi. Bērnus sagaidīja piepūšamas atrakcijas, bet pārējie varēja  izbaudīt jauniešu mūzikas grupa „Breathe Today’’ no Daugavpils uzstāšanos. Vakarā notika diskotēka.

Demenes pagasts nosvinēja  savus svētkus skanīgi un daudzveidīgi, svētki noritēja draudzīgā un sirsnīgā gaisotnē.

Pasākuma rīkotāji pateicas par atbalstu Daugavpils novada domei, Demenes pagasta pārvaldei, Borisa un Ināras Teterovu fondam, sieviešu klubam  “Šarms”, uzņēmumiem “BLIKO”, “FLAIŠ”,  z/s “LIEPAS, biedrībai “Briģenes ezers” u.c. Paldies Demenes pagasta darbiniekiem un brīvprātīgajiem palīgiem, kas sagatavoja svētku norises vietas un realizēja ieplānotos pasākumus, pateicamies priesterim V.Rosļakam par novadīto Svēto Misi, paldies pasākuma dalībniekiem par dalību, māksliniekiem – par uzstāšanos!

Īpaši pateicamies  Latvijas mobila telefonam, pateicoties kuram mums skanēja mūzika.  Pateicoties Latvijas Mobila telefona un Daugavpils novada rīkotājam projektu konkursam „LMT – Daugavpils novada” biedrība „Demenes stariņi” iegādājās jaunu akustisko sistēmu, kas pirmo reizi tika izmantota Demenes pagasta svētkos. 

Fotogalerija