Deju grupas “Dzīvīte” uzstāšanas Ilūkstē

29. aprīlī Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā notika Starptautiskās deju dienas koncerts. Koncertā piedalījās 12 deju grupas un kolektīvi, starp tiem Demenes KN deju grupa “ Dzīvīte ” (vad. M. Akerbergs). Šis pasākums mūsu deju grupai bija ļoti nozīmīgs, tika sagatavoti un izpildīti 2 dejas ” Dzīvīte” un “ Trisdancis ”. Pateicamies organizētājiem par iespēju apzināt gan savus spēkus, gan iepazīties ar citiem novada deju kolektīviem un grupam. Paldies deju grupas “Dzīvīte” vadītajām un dalībniekiem par ieguldītu darbu, pagasta pārvaldei par finansiālu atbalstu.

Fotogalerija