Daugavpils novada jaunieši devās ceļojumā apkārt pasaulei

 30.oktobrī Demenes kultūrās namā norisinājās jauniešu pasākums “Apkārt pasaulei”. Pasākumā piedalījās jauniešu komandas no Skrudalienas, Demenes, Tabores, Laucesas, Naujenes un Vecsalienas pagasta. Katras  komandas uzdevums bija prezentēt konkrētu valsti un tās kultūru. Vakars sākās ar aicinājumu kāpt virtualā lidmašīnā un apceļot pasauli.

Pirmā valsts, kuru apmeklējām, bija Ķīna. Laucesas pagasta jaunieši atklāja Ķīnas vēstures  noslēpumus un lika mums pārdomāt dažādas dzīves vērtības.

Tālāk mēs iekļuvām kaislīgā Spānijas atmosfērā un izjutām flamenko ritmus. Paldies Skrudalienas jauniešiem par interesantu priekšnesumu un skaistu deju.

Demenes pagasta jaunieši atklāja Antīkās Grieķijas noslēpumus un organizēja  Olimpiskās spēles kultūras nama zālē. Priekšnesuma noslēgumā sekoja daži interesanti fakti par Grieķiju.

 Tālāk mēs devāmies un Franciju. Vecsalienas pagasta jaunieši pastāstīja par Francijas kultūru, kā arī organizēja klātesošiem nelielu viktorīnu. Viszinošāki izrādījās Naujenes pagasta jaunieši.

Savukārt, Naujenes pagasta jaunieši aizveda mūs Ukrainas kalnos un laukos, nodemonstrējot nelielu epizodi no ikdienas lauku dzīves.

Ceļojums noslēdzās tepat, Latvijā, kur kopā ar Tabores pagasta jauniešiem mēs ņēmām dalību Dziesmu svētkos un nodziedājām skaistu latviešu tautasdziesmu.

Paldies Demenes pagasta jaunatnes lietu koordinatorei Innai Dubovskai un Demenes  pagasta jauniešiem par pasākuma organizēšanu  un visiem klātesošajiem par dalību!