Cienījamie Demenes pagasta iedzīvotāji!

Aicinām jūs  2015. gada 2. aprilī plkst. 10.00    uz Demenes kultūras namu  (Briģenes iela 2, Demenē)  piedalīties informtīvajā sapulcē, kuru organizē SIA LLKC Daugavpils nodaļa (Lauku centrs).

Aicinām jūs  2015. gada 2. aprilī plkst. 11.30   uz Demenes kultūras namu   (Briģenes iela 2, Demenē)  piedalīties apkaimes darbnīcā, kuru organizē Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”, atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.