Čerņavas un Dervanišķu ezeros ielaisti līdaku mazuļi

28. oktobrī projektā „Daugavpils novada Demenes pagasta Čerņavas un Dervanišķu ezera zivju resursu papildināšana”, ietvaros Čerņavas ezerā tika ielaisti 5000 līdaku mazuļu un Dervanišķu ezera tika ielaisti 4000 līdaku mazuļu. Projekta kopējas izmaksas EUR 2232, no kurā Zivju fonda finansējums ir 1986,48, kas sastāda 89% no attiecināmajām izmaksām, Daugavpils novada pašvaldības finansējums EUR 345,52, kas sastāda 11% no attiecināmajām izmaksām