Briģenes ezerā ielaisti līdaku mazuļi

23. oktobrī projektā „Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana” ietvaros Briģenes ezerā tika ielaisti 11000 līdaku mazuļu. Projekta kopējas izmaksas EUR 2728, no kurā Zivju fonda finansējums ir 2427,92, kas sastāda 89% no attiecināmajām izmaksām, Daugavpils novada pašvaldības finansējums EUR 300,08, kas sastāda 11% no attiecināmajām izmaksām.