Bibliotēka

Adrese: Briģenes ielā 2, Demenes pagasts
Tālrunis: 65476707
Bibliotēkas vadītāja: – Jeļena Sterlāne
E-pasts:  jelena.sterlane@demene.lv

 

Reglaments

Demenes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi

Demenes pagasta bibliotēkas datoru izmantošanas noteikumi

Demenes pb krājuma komplektēšanas politika 2020. – 2024. 

 

Bibliotēkas darba laiks
Demenes pagasta bibliotēka
Briģenes ielā 2, Demene, Demenes pag., Daugavpils novads, LV 5442
Kumbuļu grāmatu ārējās izsniegšanas punkts
Upes 6, Kumbuļi, Demenes pag., Daugavpils novads, LV 5442

Pirmdiena – 10.00-19.00

Otrdiena – 10.00-19.00

Trešdiena – 10.00-19.00  
Ceturtdiena – 10.00-19.00
Piektdiena – 10.00-19.00
Sestdiena, svētdiena – brīvdienas

12:00 – 13:00 pusdienu pārtraukums

∗  Metodiskā diena – kursu, semināru gadījumā slēgts!

Mēneša pēdējā piektdiena – spodrības diena

Pirmdiena – 13.00-17.00
Otrdiena – 8.00-17.00
Trešdiena – 8.00-17.00
Ceturtdiena – 8.00-17.00
Piektdiena – 8.00-17.00
Sestdiena, svētdiena – brīvdienas

 

Ar bibliotēkas jaunumiem var iepazīsties arī Facebook:
https://www.facebook.com/demenesbiblioteka

Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs: Novada  bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Daugavpils novada bibliotēku elektroniskajā  kopkatalogā.

Demenes bibliotēkas krājums http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/

Kumbuļu ārējas izsniegšanas punkta krājums : naujene.bibliotēka.lv/Alise/lv

Vispārīgā informācija
Demenes pagasta bibliotēka reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 2003.gada 9.oktobrī.
Bibliotēkas reģistrācijas apliecība Nr.73.
Bibliotēku reģistra numurs BLB0073.
Demenes pagasta bibliotēka  akreditēta 2009.gada 14.oktobrī, bibliotēkai piešķirts vietējās nozīmes statuss. Atkārtoti akreditēta 2016. gada 14. decembrī. Izsniegta Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr. 673A.

Demenes bibliotēka dibināta 1923.g. No 1987.g. pagasta bibliotēkai pieder plašākas telpas jaunajā kultūras nama ēkā.

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir apmierināt jebkura lietotāja pieprasījumu pēc informācijas, nodrošināt visiem Demenes pagasta iedzīvotājiem brīvu literatūras saņemšanu, sniedzot bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus. Bibliotēkas krājums tiek attīstīts un komplektēts, balstoties uz pašvaldību publisko bibliotēku darbību reglamentējošiem un saistošiem dokumentiem, ņemot vērā lietotāju intereses, vajadzības un pieprasījumu.

 • Lietotāju skaits uz 2020.g. 1. janvāri – 309
 • Apmeklējums 2019.g. – 5355
 • Izsniegumu skaits 2019.g. – 7522
 • Krājums uz 2020.g. 1. janvāri – 7950
 • LATVIJAS KULTŪRAS DATU PORTALS

Demenes pagasta bibliotēkas piedāvājums 

 • Grāmatas, periodiku, audioierakstus;
 • Izziņas, konsultācijas par bibliotēku un tas izmantošanas iespējam;
 • Novadpētniecības materiālus;
 • Datora un interneta izmantošana;
 • Dokumentu printešana, kopešana;
 • Apmācībās datoru izmantošanas pamatiem, informācijas meklēšanai;
 • SBA pakalpojumi;
 • Izstādes;
 • Literāri izglītojoši pasākumi;

Demenes pagasta bibliotēkas jaunieguvumi 2020.gadā

 • Demenes pagasta bibliotēka 2020.gadā abonē: Praktiskais latvietis,  Ieva, Латгалес Лайкс, Лилит, Дарья, МК Латвия, Люблю, Семеро с ложкой, Толока.  Домашний, Ёжик, Садовод и огородник, 100 labi padomi, Психология и Я, Ilustrēts junioriem, Толока.Сваты, Домашний доктор.
 • Kumbuļu ārējās izmiegšanas punktā 2020. gada pieejami: Наш совет, Толока. Секреты кухни, Женские истории, Дачный сезон, Толока. Сваты, Толока. Народный доктор, Семь суперсекоретов, МК Латвия, Дарья, Толока. Домашний, Толока. Наша кухня.

Atskaites par Demenes pagasta bibliotēkas darbu

Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas darbu 2019. gadā

Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas darbu 2018. g.

Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas darbu 2017.gadā

Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas darbu 2016.gadā
Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas darbu 2015.g.
Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas darbu 2014.g.

Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas darbu 2013. g.

Noderīgas saites: