Bibliotēka

Adrese: Briģenes ielā 2, Demenes pagasts
Tālrunis: 65476707
Bibliotēkas vadītāja: Jeļena Sterlāne
E-pasts: biblioteka@demene.lv

 

Reglaments

Demenes pb krājuma komplektēšanas politika 2020. – 2024. 

 

Bibliotēkas darba laiks
Demenes pagasta bibliotēka
Briģenes ielā 2, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas novads, LV 5442
Kumbuļu grāmatu ārējās izsniegšanas punkts
Upes 6, Kumbuļi, Demenes pag., Augšdaugavas novads, LV 5442

Pirmdiena – 10.00-19.00

Otrdiena – 10.00-19.00

Trešdiena – 10.00-19.00  
Ceturtdiena – 10.00-19.00
Piektdiena – 10.00-19.00
Sestdiena, svētdiena – brīvdienas

12:00 – 13:00 pusdienu pārtraukums

∗  Metodiskā diena – kursu, semināru gadījumā slēgts!

Pirmdiena – 13.00-17.00
Otrdiena – 8.00-17.00
Trešdiena – 8.00-17.00
Ceturtdiena – 8.00-17.00
Piektdiena – 8.00-17.00
Sestdiena, svētdiena – brīvdienas

 

Ar bibliotēkas jaunumiem var iepazīsties arī Facebook:
https://www.facebook.com/demenesbiblioteka

Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs: Novada  bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Augšdaugavas novada bibliotēku elektroniskajā  kopkatalogā.

Demenes bibliotēkas krājums http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/

Kumbuļu ārējas izsniegšanas punkta krājums : naujene.bibliotēka.lv/Alise/lv

Vispārīgā informācija
Demenes pagasta bibliotēka reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 2003.gada 9.oktobrī.
Bibliotēkas reģistrācijas apliecība Nr.73.
Bibliotēku reģistra numurs BLB0073.
Demenes pagasta bibliotēka  akreditēta 2009.gada 14.oktobrī, bibliotēkai piešķirts vietējās nozīmes statuss. Atkārtoti akreditēta 2016. gada 14. decembrī. Izsniegta Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr. 673A.

Demenes bibliotēka dibināta 1923.g. No 1987.g. pagasta bibliotēkai pieder plašākas telpas jaunajā kultūras nama ēkā.

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir apmierināt jebkura lietotāja pieprasījumu pēc informācijas, nodrošināt visiem Demenes pagasta iedzīvotājiem brīvu literatūras saņemšanu, sniedzot bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus. Bibliotēkas krājums tiek attīstīts un komplektēts, balstoties uz pašvaldību publisko bibliotēku darbību reglamentējošiem un saistošiem dokumentiem, ņemot vērā lietotāju intereses, vajadzības un pieprasījumu.

 • Lietotāju skaits uz 2023.g. 1. janvāri – 359, t sk. bērni un jaunieši līdz 18g. – 62
 • Apmeklējums 2022.g. – 3297
 • Izsniegumu skaits 2022.g. – 5225
 • Krājums uz 2023.g. 1. janvāri – 8420
 • LATVIJAS KULTŪRAS DATU PORTALS

Demenes pagasta bibliotēkas piedāvājums 

 • Grāmatas, periodiku, audioierakstus;
 • Izziņas, konsultācijas par bibliotēku un tas izmantošanas iespējam;
 • Novadpētniecības materiālus;
 • Datora un interneta izmantošana;
 • Dokumentu printešana, kopešana
 • Apmācībās datoru izmantošanas pamatiem, informācijas meklēšanai;
 • SBA pakalpojumi;
 • Izstādes;
 • Literāri izglītojoši pasākumi;

Demenes pagasta bibliotēkas jaunieguvumi 2023.gadā

 • Demenes pagasta bibliotēka 2023.gadā abonē:

Praktiskais latvietis,  Ieva, Dārza pasaule, Лилит,  МК Латвия, Люблю, Семеро с ложкой, Миллион, Латгалес Лайкс, 1000 секретов, Ievas virtuve, Padoms rokā, Avene, Avenīte, Ucipuci, Lielais detektīvs.

 • Kumbuļu ārējās izmiegšanas punktā 2023. gada pieejami:   

MK Латвия, Семь суперсекретов, Praktiskais latvietis, Семеро с ложкой, Открыто

 

 • Grāmatu jaunumi 2022. gadā:
 1. Jūnijs – jūlijs: grāmatu jaunumi
 2. Augusts – septembris: grāmatu jaunumi
 3. Oktobris: grāmatu jaunumi
 • Grāmatu jaunumi 2021. gadā :
 1. aprīlī: grāmatas krievu valodā    grāmatas latviešu valodā
 2. Maijs: grāmatu jaunumi 
 3. Jūnijs: grāmatu jaunumi
 4. Augusts: grāmatas krievu valodā   grāmatas latviešu valodā
 5. Septembris: grāmatas latviešu valodā
 6. Oktobris: grāmatas krievu  valodā

Atskaites par Demenes pagasta bibliotēkas darbu

Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas darbu 2022.gadā

Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas darbu 2021. gadā

Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas darbu 2020. gadā

Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas darbu 2019. gadā

Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas darbu 2018. gadā

Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas darbu 2017.gadā

Noderīgas saites: