Bērnības un Ģimenes diena “Dzīve kā brīnums”

2.jūnijā Demenē aizritēja Bērnības un ģimenes diena „Dzīve kā brīnums”.

Svētki sākas ar sirsnīgu svētku koncertu, kurā piedalījās Demenes kultūras nama vokālais ansamblis “Aizturi elpu!”.

Koncerta laikā tika godinātās divas Demenes pagasta audžu ģimenes un viena aizbildņu ģimene, ka arī  bērni un vecāki minēja miklas.

Pēc koncertā notika bērnu ratiņu, velosipēdu, skrejriteņu un citu bērnu transporta līdzekļu parāde. Arī šogad parādes dalībnieku noformējums bija radošs, atraktīvs, vecāki un bērni bija ļoti centīgi..

Pasākums turpinājumā bērni ar aizrautību piedalījās sporta stafetēs un „radošajā stūrītī”, kur no papīra veidoja savu puķu pušķi, jautri pavadīja laiku piepūšamas atrakcijās.

Bērnības un ģimenes diena „Dzīve kā brīnums” noritēja draudzīgi, aizraujoši, jautri un krāsaini. Katram klātesošajam bija iespēja atcerēties bērnību.  Prieks par to, kā ģimenes un bērni guva prieku par kopā būšanu un kopīgu laika pavadīšanu.

Lai ģimenēs valda miers, laime, saticība un mīlestība!

Demenes kultūras nams pateicas koncerta dalībniekiem par atsaucību, atbalstu dalību, pasākuma dalībniekiem par aktīvo piedalīšanos.

Pateicamies par pasākumu finansiālu atbalstu Daugavpils novada domei,  Demenes pagasta pārvaldei . Paldies mūsu sponsoriem Andrejam un Olgai Pļiska par saldajam dāvanām bērniem.

 

Fotogalerija