Bāriņtiesa

Skrudalienas bāriņtiesa apkalpo Demenes, Kalkūnes, Laucesas, Medumu, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabores un Vecsalienas teritoriālās vienības

Višķu bāriņtiesa apkalpo Ambeļu, Biķernieku, Dubnas, Kalupes, Līksnas, Maļinovas, Naujenes, Nīcgales, Vaboles un Višķu teritoriālās vienības

Bāriņtiesa 

  • aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
  • izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāku, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
  • piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
  • sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
  • informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
  • neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
  • sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
  • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.

Informācija par pieņemšanas laikiem Augšdaugavas novada bāriņtiesā

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Valda Namiņa

Apmeklētājupieņemšanas vieta Saziņas līdzekļi/ telefona Nr.; e-pasts/ Pieņemšanas laiks
Brīvības iela 13, Ilūkste,Augšdaugavas novads,

LV-5447

65462010 valda.namina@augsdaugavasnovads.lv pirmdienās 13.00 – 17.30ceturtdienās  8.00 – 12.00

Ilūkstes teritoriālajā vienībā

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ivita Krapāne 

Apmeklētājupieņemšanas vieta Saziņas līdzekļi/ telefona Nr.; e-pasts, Nr./ Pieņemšanas laiks
Bāriņtiesas telpās Ilūkstē, Brīvības ielā 13, Ilūkstes pilsēta, Augšdaugavas novads,LV-5447 65462012; 28659469

ivita.krapane@augsdaugavasnovads.lv

pirmdienās  13.00 – 17.30ceturtdienās 8.00 – 12.00

 

Bāriņtiesas locekļi 

Ilūkstes bāriņtiesas telpās, Brīvības ielā 13, Ilūkstes pilsēta, Augšdaugavas novads,LV-5447 65462012; 28659469

ivita.krapane@augsdaugavasnovads.lv

inese.siceva@augsdaugavasnovads.lv

pirmdienās  8.00 – 15.00trešdienās  9.00 – 15.00

piektdienās 9.00 – 13.00

Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes telpās, Tirgus laukums 18, Subates pilsēta, Augšdaugavas novads, LV-5471 65463116

lilita.apele@augsdaugavasnovads.lv

pirmdienās  8.00 -12.00piektdienās 8.00 – 12.00
Eglaines pagasta pārvaldes telpās, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads,LV-5444 65437343

inese.siceva@augsdaugavasnovads.lv

otrdienās  8.00.-12.00
Dvietes pagasta pārvaldes telpās, “Pagasta pārvalde”, Dviete, Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads,LV-5441 65475434

ivita.krapane@augsdaugavasnovads.lv

pirmdienās  9.00.-13.00 
Pilskalnes pagasta pārvaldes telpās, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads,LV -5447 65462296

inese.siceva@augsdaugavasnovads.lv

trešdienās  9.00.-13.00
Šēderes pagasta pārvaldes telpās, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads,LV-5474 65475703

lilita.apele@augsdaugavasnovads.lv

otrdienās  9.00.- 13.00
Bebrenes pagasta pārvaldes telpās “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads,LV-5439 65407908

ivita.krapane@augsdaugavasnovads.lv

trešdienās  9.00.-13.00

Višķu teritoriālajā vienībā

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Regīna Kudiņa 

Apmeklētājupieņemšanas vieta Saziņas līdzekļi/e-pasts, telefona Nr./ Pieņemšanas laiks
Višķu pagasta pārvaldes telpās, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481 27222012

regina.kudina@augsdaugavasnovads.lv

pirmdienās 13.00 – 17.30ceturtdienās  8.00 – 12.00

Bāriņtiesas locekļi

Ambeļu pagasta pārvaldes telpās, Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu  pagasts, Augšdaugavas novads, LV- 5438 27222012;  20042494

ruta.boikova@augsdaugavasnovads.lv

otrdienās 9.00 -13.00
Biķernieku pagasta pārvaldes telpās, Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku  pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5440 20385690

olga.gaidele@augsdaugavasnovads.lv

pirmdienās 8.00 – 12.00
Dubnas pagasta pārvaldes telpās, Nākotnes iela 1a, Dubna, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV- 5443 20387407

ruta.boikova@ augsdaugavasnovads.lv

trešdienās 8.00 -12.00
Kalupes pagasta pārvaldes telpās, Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5450; 20387407

jelena.gavrilova@ augsdaugavasnovads.lv

pirmdienās 13.00 – 17.00otrdienās 8.00 -12.00

ceturtdienās 13.00 -16.00

Līksnas pagasta pārvaldes telpās, Daugavas  iela 10a, Līksna, Līksnas  pagasts, Augšdaugavas novads, LV- 5456 20368034

biruta.kokina@augsdaugavasnovads.lv

otrdienās 13.00 -16.00ceturtdienās  9.00 -12.00
Maļinovas pagasta pārvaldes telpās, Rēzeknes iela 29a, Maļinova, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459 20045987

tatjana.filatova@augsdaugavasnovads.lv

ceturtdienās 12.00 -16.00
Naujenes pagasta pārvaldes telpās, Skolas iela 6, Naujene, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads,LV-5462 209643122

svetlana.fjodorova@augsdaugavasnovads.lv

20045987

tatjana.filatova@ augsdaugavasnovads.lv

20385690

olga.gaidele@augsdaugavasnovads.lv

otrdienās 9.00 -13.00

trešdienās 13.00 – 16.30

ceturtdienās  9.00 – 16.00

Nīcgales pagasta pārvaldes telpās, Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads,LV-5463 20387407 jelena.gavrilova@ augsdaugavasnovads.lv pirmdienās 9.00 – 12.00
“Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads,LV-5477 20368034

biruta.kokina@augsdaugavasnovads.lv

ceturtdienās 8.00 – 12.00
Višķu pagasta pārvaldes telpās, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481 27222012; 20042494

ruta.boikova@augsdaugavasnovads.lv

pirmdienās 8.00- 12.00

 

Skrudalienas teritoriālajā vienībā

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Jeļena Kiseļova 

Apmeklētājupieņemšanas vieta Saziņas līdzekļi/e-pasts, telefona Nr./ Pieņemšanas laiks
Daudzfunkcionālais centrs Skrudalienā, Miera ielā 12, Skrudalienas pagasts 29629002

jelena.kiselova@skrudaliena.lv

 pirmdienās 13.00 – 17.30ceturtdienās  8.00 – 12.00

Bāriņtiesas locekļi

Salienas pagasta pārvaldes telpās, Centrāles ielā 24, Salienā,Salienas pagastā 26956507

jazeps.valters@saliena.lv

 

pirmdienās 8.30 – 12.00
Skrudalienas pagasta pārvaldes telpās, Skaista iela      9, Silene,Skrudalienas pagasts 27007457

oksana.andrule@skudaliena.lv

ceturtdienās 8.00- 12.00 un 12.30.-16.30
Tabores pagasta pārvaldes    telpās,Oktobra ielā 2a, Taborē,  Tabores pagastā 27007457

oksana.andrule@skudaliena.lv

otrdienās 9.00 – 12.00
Vecsalienas pagasta pārvaldes telpās,Červonkas pils, Vecsalienā, Vecsalienas pagastā 26956507

jazeps.valters@saliena.lv

 

otrdienās  9.00 – 12.00
Kumbuļu klientu apkalpošanas        centrsUpes iela 4, Kumbuļi, Demenes pagasts 29628731

lilija.terentjeva@demene.lv

pirmdienās 9.00 – 12.00
Demenes pagasta pārvaldes          telpās,Briģenes iela 2, Demene , Demenes pagasts 29628731

lilija.terentjeva@demene.lv

pirmdienās 13.00 -17.30trešdienās 8.00- 12.00 un 12.30.-16.30
Medumu pagasta pārvaldes telpās,Alejas iela  2, Medumi, Tālr.: 29628731;
e-pasts: lilija.terentjeva@demene.lv
otrdienās 9.00-12.00
Kalkūnes pagasta pārvaldes telpā,Ķieģeļu iela 4, Kalkūne Tālr.: 20369107;
e-pasts: vita.virza@skrudaliena.lv
pirmdienās un
trešdienās 8.00-12.00;12.30.-16.30
Lauceses pagasta pārvaldes telpā,Miera iela 26, Mirnijs Tālr.: 26956507;
e-pasts: jazeps.valters@saliena.lv
trešdienās 10.00-13.30
Sventes pagasta pārvaldes telpāAlejas iela 9, Svente Tālr.: 29629002;
e-pasts:  jelena.kiselova@skrudaliena.lv
otrdienās 9.00-12.00