Atpūtas vakars jauniešiem Retro stilā

28.novembrī, Demenes kultūras namā notika atpūtas vakars jauniešiem Retro stilā. Pasākumā piedalījās arī jaunieši no citiem pagastiem – Vecsalienas, Skrudalienas, Laucesas. Pasākuma sākumā  I.Krukovska piedāvāja spēli “Kā tās bija?”. Spēles laikā viesu komandām bija piedāvāts atbildēt uz 20 jautājumiem par 70.- 90.gadiem. Spēlē uzvarēja – Laucesas komanda, 2.vieta – Vecsalienas kamonadai, 3. vieta – Skrudalienas komandai.

Kultūras namā fojē pasākuma dalībnieki apmeklēt Retro stila izstādi un apmeklēt “Retro” fotosalonu.

Pateicoties mūsu didžejiem Aleksejam un Dmitrijam skanēja jaukas 80. – 90. gadu melodijas, visi dejoja, un dziedāja.

Gribētos pateikties mūsu viesiem par viņu priekšnesumiem: Skrudalienas jauniešiem – par jauku deju, Laucesas jauniešiem – par izrādi , Vecsalienas jauniešiem- par dziesmu. Paldies mūsu meitenēm – M.Kostigovai, E.Baranovskai, T.Lukjanskai, I.Krukovskai – par deju meistarklasi, kuras laikā visi kopā dejoja Lambada, Macarena u.c. 

Fotogalerija