Atbalsts mazajām lauku saimniecībām

Rudenī mazās lauku saimniecības, kuras plāno tālāku attīstību, varēs iesniegt projektu pieteikumus 15 000 eiro liela atbalsta saņemšanai. Jau tagad to izstrādē palīdzību gatavi sniegt arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) konsultanti birojos visā Latvijā.

Atgādinām, ka uz atbalstu var pretendēt saimnieciskās darbības veicējs – fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā.

Lai saņemtu atbalstu, vērā tiks ņemti vairāki kritēriji. Piemēram, gada kopējam neto apgrozījumam vai standarta izlaides vērtībai jābūt vismaz 2000 eiro, bet neviens no šiem rādītājiem nedrīkst pārsniegt 15 000 eiro. Kopējā īpašumā esošā vai nomātā LIZ nepārsniedz 50 ha, ir reģistrēta saimnieciskā darbība u. c.

Projektus var īstenot dažādos ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu saistītos darbības virzienos. Plānotajam projektam ir jābūt saistītam ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu.

Lai pārliecinātos par saimniecības atbilstību vispārējiem kritērijiem, var izmantot LLKC izstrādāto interneta rīku “ES atbalsta pieejamības noteikšanas programma”, kas pieejams http://esatbalsti.llkc.lv/

LLKC kontaktpersonu saraksts pieteikumu izstrādē pieejams ŠEIT

Projektu iesniegumus pieņems no 2021. gada. 8. septembra līdz 2021. gada 8. oktobrim.

Apkalpojamo personu skaits birojos ir ierobežots, tāpēc sazinieties ar konsultantiem savlaicīgi.

Informāciju sagatavoja

LLKC Ekonomikas nodaļa