Atbalstīsim savējos!!!

Demenes pagastā ir izveidota Demenes Brīvprātīgā ugunsdzēsēju un glābēju biedrība. Aicinām atbalstīt mūsu brīvprātīgos. 

Norēķinu konta numurs ziedojumiem: LV66HABA0551039805592.

Biedrības reģistrācijas Nr.: 40008233711.

Tel. uzziņām: 26100191, 29343359, 26237455.