Ar 2017.gada 1. septembri stājās spēkā jauns lēmums Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Demenes pagasta teritorijā

Ar 2017.gada 1. septembri stājās spēkā jauns lēmums Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Demenes pagasta teritorijā:

  • No 2017.gada 1. septembra līdz 2017.gada 31.decembrim – 10,75 euro (desmit euro 75 centi) par 1m3 (bez PVN);
  • No 2018.gada 1. janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim – 12,25 euro (divpadsmit euro 25 centi) par 1m3 (bez PVN);
  • No 2019.gada 1. janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim – 13,45 euro (trīspadsmit euro 45 centi) par 1m3 (bez PVN);
  • No 2020.gada 1. janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim – 14,50 euro (četrpadsmit euro 50 centi) par 1m3 (bez PVN)

Lēmums