Ar 2014.gada 1.jūliju stājās spēkā lēmums Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Demenes pagasta teritorijā

Ar 2014.gada 1.jūliju   sadzīves atkritumu savākšanas tarifs  Demenes pagasta teritorijā ir 9,27 EUR (deviņi euro 27 centi) par 1 m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Sadzives Atkritumu Tarifs