Apsveikums

Cien. Daugavpils novada un Demenes pagasta iedzīvotāji!

Lai svēts miers un klusa mīlestība ir jūsu mājās,
Lai veseli ir jūsu bērni,
Lai galdā netrūkst maizes rieciena.
Lai domās ir labestības zelts, bet rokās dāsnuma sudrabs.
Lai gaiši un skaisti ir jums Ziemassvētki.

Lai Ziemassvētki Jums atnes ticību tam, ko visvairāk vēlaties,
bet Jaunajā gadā – lai ir spēks un drosme šo vēlmi piepildīt!

Demenes pagasta pārvalde