Apmeklētāju pieņemšana notiek attālināti

No 12. marta līdz 14. aprīlim visā valstī izsludināta ārkārtējas situācija saistībā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu.

Sakarā ar to atcelti visi publiskie pasākumi Demenes pagastā.

Visi pakalpojumi iedzīvotājiem tiek sniegti attālināti.

Demenes pagasta pārvaldes 1. stāvā ir pieejamas dažādas iesniegumu un pieteikumu veidlapas, ko var uz vietas aizpildīt un atstāt turpat novietotajā urnā.

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”no 2020.gada 12.marta līdz ārkārtas situācijas atcelšanai Demenes pagastā pārvaldes kase tiek slēgta un skaidras naudas maksājumi netiks pieņemti. Lūdzam veikt maksājumus šādos norēķinu kontos:       

Demenes pagasta pārvalde

Reģ. Nr. 90000064227

Adrese: Briģenes iela 2 , Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442

1.     Skolēnu ēdināšana.

Valsts kase
LV70TREL9812127006000  –  BIC:TRELLV22

 

2.      Komunālie  pakalpojumi.

AS’’Swedbank’’LV90HABA0551028253236 
–  BIC:HABALV22

 

3.      Zemes noma un nekustamā īpašuma nodoklis.

AS’’Swedbank’’LV37HABA0551028253317
 –  BIC:HABALV22  

Demenes pagasta speciālistu kontakti ir pieejami šeit .

Vairāk informācijas par pašvaldības struktūrvienību darbu ar apmēklētajiem ārkārtējas situācijas laikā un citas aktualitātes saistībā ar COVID-19: https://www.daugavpilsnovads.lv/aktuala-informacija-par-covid-19/