Apkaimes darbnīcas Daugavpils novadā

Borisa un Ināras Teterevu fonds ir atbalstījis biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” ieceri organizēt iedzīvotāju forumu Daugavpils novadā. Iedzīvotāju forums būs pirmais solis ceļā uz kopienu fonda dibināšanu un kopienu filantropijas idejas popularizēšanu. Šīs ieceres ietvaros Daugavpils un Ilūkstes novados tiek organizētas apkaimes darbnīcas, kurās tiek noskaidrotas vietējo iedzīvotāju vajadzības, vēlmes un iespējas, lai uzlabotu dzīvi savā pagastā.

Apkaimes darbnīcas tiek organizētas katrā Daugavpils novada pagastā, un tajās izteiktās idejas tiks apkopotas un izmantotas, veidojot Sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju, kuras finansējumu piesaistīs no Eiropas fonda lauku attīstībai LEADER programmas, Kopienu fonda un citiem resursiem, turklāt tās lieti noderēs arī Daugavpils novada pašvaldībai, veidojot jauno novada attīstības stratēģiju.  

Apkaimes darbnīcu rezultāts būs Daugavpils novada iedzīvotāju forums, kas notiks 17. aprīlī Daugavpils novada Kultūras centrā un kurā aicināts piedalīties ikviens interesents.  Demenes pagastā apkaimes darbnīcas notiks  2.aprīlī plkst. 11.30 Demenes kultūras namā.

Apkaimes darbnīcās tiek aicināts piedalīties ikviens, kuram nav vienaldzīga sava pagasta dzīve.

—–Novadniek, Tev taču ir, ko teikt! Kontaktinformācija:

Kontaktinformācija:

Inga Krekele
Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi””
Inga.krekele@gmail.com