Aizritēja Senioru rudens balle

Trešdien, 11. oktobrī Demenes kultūras namā aizritēja Senioru rudens balle. Ik gadu seniori atnāk uz pasākumu, lai satikt sev pazīstamus cilvēkus, padalīties atmiņās. Visus svētku dalībniekus sveica, pateicās un laba novēlējumus teica Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova un Demenes pagasta pārvaldes pārstāve Ruta Pavlova, Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja Regīna Tamane un Daugavpils novada pensionāru apvienības locekle Olga Rogoļeva.

Pasākumā ar skaistām un skanīgām dziesmām uzstājās Sabiedriskā centra “Laucesa” sieviešu vokālais ansamblis “Prieks” (vad. Mihails Volžonoks). Līdz ar pirmajiem mūzikas ritmiem zāle bija piepildīta ar dejotgribētājiem. Visi kopā dziedāja, dejoja. Šogad uz pasākumu ieradās 1 jauns seniors, kuru īpaši sveica šajā dienā. Apsveica arī balles dalībniekus, kuriem oktobrī ir Dzimšanas diena.

Pasākuma turpinājumā visi dalībnieki jautri pavadīja laiku, dejojot, klausoties un dziedot muzikantu Vitālija un Artūra vadībā. Zālē valdīja sirsnīga, draudzīga un labvēlīga atmosfēra.

Pateicamies māksliniekiem par uzstāšanos, senioriem par atsaucību un dalību, SAC „Paspārne” par palīdzību,  Daugavpils novada domei un Demenes pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu.

Par atbalstu Senioru atpūtas pēcpusdienas organizēšanā pateicamies arī mūsu sponsoriem: AS „DAUGAVPILS SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS”, AS „LATVIJAS MAIZNIEKS”, SIA „EKO LATGALE”, SIA “LATGALES KRASTKALNI”, SIA „SZMA”, SIA „OLANA”, SIA „JAIVA”, ”Z/S „VERAS”, Z/S „LIEPAS”, SIA “ELLI V”.

Fotogalerija