Aizritēja Senioru pēcpusdiena

Trešdien, 10. oktobrī Demenes kultūras namā aizritēja Senioru pēcpusdiena. Kā iepriekšējos gados, arī šogad seniori sapulcējas, lai satikt sev pazīstamus cilvēkus, padalīties atmiņās. Visus svētku dalībniekus sveica, pateicās un laba novēlējumus teica Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova un Demenes pagasta pārvaldes pārstāve Ruta Pavlova, Daugavpils novada domes deputāte, Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja Regīna Tamane.

Pasākuma laikā apsveica seniorus, kuriem tuvākajā laikā ir Dzimšanas diena.

Pasākuma turpinājumā visi dalībnieki jautri pavadīja laiku, piedalījās svētku loterijā, konkursos.  Zālē valdīja sirsnīga, draudzīga un labvēlīga atmosfēra.

Pateicamies senioriem par atsaucību un dalību, SAC „Paspārne” par palīdzību,  Daugavpils novada domei un Demenes pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu.

Par atbalstu Senioru atpūtas pēcpusdienas organizēšanā pateicamies arī mūsu sponsoriem: AS „DAUGAVPILS SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS”, SIA „EKO LATGALE”, SIA „OLANA”, Z/S „VERAS”, SIA “ELLI V”.

 

Fotogalerija