Aicinām piedalīties akcijā – izacinājumā “MANA MĪĻVIETA DEMENES PAGASTĀ”

Sagaidot ikgadējos pagasta svētkus, aicinām Demenes pagasta radošas personas, ģimenes, amatiermākslas kolektīvu dalībniekus, draugu, interešu, darba un domubiedru grupas piedalīties akcijā – izaicinājumā “MANA MĪĻVIETA DEMENES PAGASTĀ”. Akcija – izaicinājums tiek uzsākta 23. jūlijā Demenē, kad akcijas simbols – dosies pie pirmajiem pieciem dalībniekiem. Akcijas – izaicinājuma uzdevums – kopā ar akcijas simbolu fotografēties kādā sev mīļā Demenes pagasta vietā, pēc tam akcijas simbolu nodot citai personai, ģimenei vai domubiedru grupai, kuriem ir saistība ar Demenes pagastu. Fotogrāfijas kopā ar nelielu aprakstu tiks apkopotas un izvietotas fotogrāfiju izstāde „MANA MĪĻVIETA DEMENES PAGASTĀ” un publicētas Demenes pagasta pārvaldes mājas lapā www.demene.lv, tiks izmantotas interneta vidē. Sīkāku informāciju un noteikumus skatīt akcijas – izaicinājuma Nolikumā.