Aicinām jūs piedalīties Daugavpils novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzībā un novērtēt Daugavpils novada attīstību kopumā 2012.- 2015.gadā

Daugavpils novada domes Attīstības nodaļa aicina piedalīties Daugavpils novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzībā un aptaujas anketā novērtēt Daugavpils novada attīstību kopumā 2012.- 2015.gadā. Anketas forma ir pieejama novada pagasta pārvaldēs un Daugavpils novada domes pieņemamajā telpā (20.kab., Rīgas iela 2, Daugavpils), kā arī Daugavpils novada pašvaldības mājas lapas www.daugavpilsnovads.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, un šeit —-(Aptaujas anketa ). 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Daugavpils novada iedzīvotāju viedokli par novadā notikušajām pārmaiņām un aktuālajām problēmām. Aptaujas rezultāti tiks iekļauti triju gadu pārskata ziņojumā par Daugavpils novada attīstības programmas ieviešanu un kopā ar citiem izvērtējamiem materiāliem kalpos par pamatu Daugavpils novada rīcības plāna un investīciju plāna aktualizācijai, vajadzības gadījumā – arī grozījumu veikšanai novada attīstības programmā. 

Aizpildīto anketu var atstāt jebkurā novada pagasta pārvaldē vai Daugavpils novada domes pieņemamajā telpā (20.kab., Rīgas iela 2, Daugavpils). Anketu var arī nosūtīt pa pastu (adrese: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) vai elektroniski (e-adrese: planojam.novadu@dnd.lv). Anketas tiks ļoti gaidītas līdz 2016.gada 1.aprīlim.