Aicinām bērnus un jauniešus piedalīties zīmējumu konkursā

Demenes bibliotēka izsludina bērnu zīmējumu  konkursu “Ziemassvētki manā ģimenē”

Jūsu uzdevumszīmējumā attēlot savas ģimenes  Ziemassvētku sagaidīšanas un svinēšanas  tradīcijas.

  Dalībnieku vecums bērni un jaunieši no 4 līdz 18 gadiem. Katrs var iesniegt vienu zīmējumu.

Darba formāts: A4 vai A3.  Izpildījums jebkurā tehnikā.

Pie darba jānorāda vizītkarte, kurā norādīts: vārds, uzvārds, vecums,   kontaktinformācija, skola un klase (skolēniem).

Konkursam paredzētie darbi jāiesniedz Demenes pagasta bibliotēkā: Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442.

Iesniegšanas termiņš ir no 4.12.2017. līdz 27.12.2017.

Mēs vērtēsim:  atbilstību tēmai un nolikuma prasībām, izpildījuma kvalitāti un oriģinalitāti.

Konkursa uzvarētāju  apbalvošana notiks Demenes KN Ziemassvētku pasākumā laikā.  Konkursa laureāti saņems  diplomu un balvu no konkursa organizētāja.

Pēc konkursa  Demenes pagasta pārvaldes interneta mājas lapā www.demene.lv tiks izliktas konkursa labāko darbu bildes un tiks izsludināti laureātu uzvārdi.

Papildus informāciju par konkursu pa  tālr. 65476707.

 

Nolikums